Yeni e “Yeni Türkiye’nin Tarih Miti” dosyasını açıyor
Yeni e dergisinin ekim 2018 tarihli 24. sayısı yayınlandı. Derginin bu ayki dosya konusu “Yeni Türkiye’nin Tarih Miti” başlığını taşıyor. Kut’ül Amare ve Malazgirt kutlamaları gibi tarihsel göndermeleri olan iktidar organizasyonları etrafında yürütülen tartışmalara odaklanan dosya, Türkiye’deki mevcut siyasal egemenliğin tarihe ideolojik bakışını ve bu bakışın geçmişteki egemen tarih anlatılarıyla arasındaki sürekliliği gösterme iddiası taşıyor. ‘Yeni Türkiye’ kavramının, ekonomik yapının gerektirdiği siyasal dönüşüm ihtiyacının hissedildiği her dönemde kullanılan bir tür ‘anahtar’ olduğuna dikkat çekilerek, bugünkü siyasal iktidarın da ekonomik egemenliğe ilişkin bir değişim ihtiyacı ekseninde bir tarih tasavvuruna sahip olduğu vurgulanıyor. Erdoğan’ın siyasi iktidarının ihtiyacı olan yeni tarih anlatısının geçmişten bugüne izlerini sürerek, “bir ‘kopuşu’ temsil edip etmediği, birleştirici, işlevli bir ideoloji olup olmadığı” tartışılıyor. Dosyada yazılarıyla Bahadır Özgür, Nuray Sancar, Göksel Aymaz, Hakkı Özdal, Şenay Aydemir ve Nihat Ateş yer almış.

Derginin dosya dışındaki bölümlerinde de tarih temasının ağırlığı gözleniyor. Aydın Çubukçu’nun Asur medeniyetindeki dini ritüellerin sınıf çatışmalarıyla ilişkisini ele aldığı “Esir Tanrılar” başlıklı yazısı ile Meral Gündoğdu’nun Gılgameş Destanı’ndan yola çıkarak Sümer toplumu ile tek tanrılı dinler ve uygarlığın gelişimi arasındaki ilişkiyi tartıştığı “Oku!” başlıklı yazıları güncel tartışmalara tarihsel bir perspektifle bakıyor.

Adnan Özyalçıner’ geçen yılların ardından Sennur Sezer ile konuşmalarına devam ediyor. Caz’ın uslanmaz gezgini Sidney Bechet’e dair ayrıntılı bir inceleme yazısıyla Nazlı Toprak derginin bu sayısında yer alırken, edebiyat eleştirmeni Ayşegül Tözeren, Çarşı’dan ödünç bir başlıkla, kitabı hakkında çıkan bir yazıya “Alayına İsyan!” yanıtı veriyor. Devrim Horlu ilk kitabı geçtiğimiz ay yayımlanan Merve Çanak ile şiire ve hayata dair ayrıntıları deşerken, Hasan Cömert “Mirasçılar” filmi üzerine yazısıyla yer alıyor dergi sayfalarında.

Hatice Yıldız’ın Elbruz Aksoy ile söyleşisi Çerkesler üzerine ayrıntılı bir içerik sunurken, Uygur Orhan’ın yazısında “Yontma Çırak Heykel Atölyesi”nin genç sesi yükseliyor. Ceren Sözeri sonraki sayıda da devam edecek yazısında “Rövanşist Diriliş” üzerine dikkat çekerken Mehmet Yaşar Bilen şair İbrahim Tığ ve şiirleri hakkında, Barış Avşar ‘Söz’e Dönüş’te, Özlem Ergun ise “Mavisakal ve Kurtlarla Koşan Kadınlar” başlıklı yazılarıyla dergide yer alıyor.

Sennur Sezer, Arife Kalender, Cengiz Bektaş, Hüseyin Ferhad, Mehmet Hameş, Altay Öktem, Burak Abatay, Tuğrul Keskin, Elçin Sevgi Suçin ve C. Hakkı Zariç şiirleriyle,

Mona Suvidou Thedolou, Antina Katsiveli (Lale Alatlı’nın Yunancadan yaptığı çevirilerle) ve Mesut Barış Övün öyküleriyle, Esin Erdem de desenleriyle bu sayının emek verenleri arasında.