Category

Dosya

DÜŞÜNMEK VE SÖYLEMEK

AYDIN ÇUBUKÇU

Düşünmek, soyut ve genel bağlantılar kurmaktır. Adını hatırlayamadığım İrlandalı bir şair, “bir yıldızın canını yakmadan, bir çiçeği koparamazsınız” demişti. Evrende her şeyin birbirine bağlı olduğunu, bütünlüğün böylece kurulduğunu varsaymak eylemli insanın yol açıcısıdır. Yeni, daha önce var olmamış bir nesne yapabilmek için ya bir şeyi doğal bağlantılarından koparırız, ya da daha önce sahip olmadığı yeni bağlantılar içine sokarak onu dönüştürürüz. Böylece ağaçtan ateş ya da masa, radyoaktif maddelerden sağlık ya da ölüm çıkarırız. Bağlantılar değişince sonuç değişir. İnsanın bütün tarihsel eylemi, bağlantılar bulmak, koparmak, yeni bağlantılar kurmaktan ibarettir. Gündelik işlerde olduğu gibi, sanatta, siyasette de böyledir.

Devamını Oku

KÂBE MAKETİ ETRAFINDA BİTMEYEN TAVAF

EKİNSU DEVRİM DANIŞ

Polisiye yazarı Patricia Highsmith’in “Karanlık Ev” (Black House) isimli öyküsü, kasabalı erkeklerin ‘esrarengiz’ bir ev ile bağlantılı olarak birbirleri ile paylaştıkları anılar, efsaneler ya da hikayeler ile arzu etrafında inşa edilmiş bir gerçekliğin nasıl sürdürüldüğünü gösteriyor.

Devamını Oku

İMGENİN SİMGESEL EŞİĞİ: SANAT VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

OĞUZ HAŞLAKOĞLU

1.

“Neye sanat denir?” tartışmalarının temel sorunu, üzerinde uzlaşıya varılmasının neden gerekli olduğu sorusu sorulmadan sanatın tanımlanmaya çalışılmasından kaynaklanır.

Devamını Oku

OSMANLI DEVLETİNDE BİLİM VE KUTSALLIK

ULAŞ TÖRE SEVRİOĞLU

Kutsallık ve bilim tarih boyunca uzlaşması zor iki unsur olageldiler. Bu, oldukça doğal bir durumdu. Zira kutsallık insanlardan sorgulama ve şüphe değil inanç bekler. “Kutsal değerlerimiz” denildiği anda doğruluğu ve geçerliliği şüphe götürmez ön kabullerden söz edilir.

Devamını Oku

HAYVAN ÖZGÜRLEŞMESİ VE MARKSİZM

DOĞUKAN DERE

“Tüm mahlukat mülkiyete dönüştürülmüş; sudaki balıklar, havadaki kuşlar, yerdeki bitkiler… – tüm mahlukat da özgürleşmek zorunda.” – Thomas Müntzer[1]

Devamını Oku

SALGIN HASTALIKLAR YAPIM AŞAMASINDA: ENDÜSTRİYEL HAYVANCILIĞIN MARAZİ TARİHÇESİ

CÜNEYT BENDER

Gazeteci Pınar Öğünç, çağımıza özgüymüş gibi görünen belirsizlik duygusuna ilişkin 20 bölümlük yazı dizisinin ilk bölümü “Çağın Parolası: Her şey çok belirsiz” başlıklı yazısında, kolektif ruh hâlimizi şöyle betimlemişti[i]: “Her şeyin dışımızda geliştiğine ve değiştirmenin mümkün olmadığına dair inancın verdiği acz duygusu bugünü de istila etmiş. Dün ise ancak biraz daha güvenlikli zamanlara nostalji, cep telefonu hafızası kadar hatıra sadece.”

Devamını Oku

ŞEHRİN SOKAKLARINDAN ÇEPERLERİNE: İSTANBUL’DA SOKAK HAYVANLARI

GİZEM HASPOLAT

 İstanbul’da insanlarla beraber diğer hayvanların hayatlarının izini sürmek, özellikle sokak hayvanı olarak görülen türler üzerinden şehrin tarihini insan harici türleri de dahil ederek yeniden tartışmak giderek daha önemli bir gündem olarak önümüze çıkıyor, özellikle de hayatta kalma koşullarımızın ve dünyanın sürdürülebilirliğinin insanlar kadar diğer canlıların sömürüsüyle de hesaplaşabilen bir sistem değişikliği gerektirdiği kanısı hızla yaygınlaşırken.

Devamını Oku

HAYVANLARI, İNSAN VE DOĞA BÜTÜNLÜĞÜNDE SANAT İLE ANLAMAK

ELMAS DENİZ

 Ben küçük bir kasabada büyüdüm. Bizim 45 m2’lik evden denize doğru küçük bir patikadan, böğürtlen çalılarının, sazlıkların, yarı sulak sonra kurak kuru ot bölgelerinerinin arasından denize giderdik. Yolda ayrık otu, pıtrak, yabani nane, kargı, siyah domatese benzeyen tohumlu bitki ve isimlerini bilmediğim ama çok iyi tanıdığım çeşitli bitkileri incelerdim.

Devamını Oku

UZUN SOLUKLU BİR MÜCADELE: HAYVAN HAKLARI VE YASA

ÖZGE ÖZGÜNER

“En başta hayvanlar, doğuştan gelen haklara sahip olan bireyler oldukları için ve dünyayı herkes için daha âdil, eşit bir yaşam ortamı hâline dönüştürmek için hayvanların hakları derhal teslim edilmelidir.”

Burak Özgüner

Devamını Oku

MARKSİZM VE HAYVAN ÖZGÜRLESMESİ BİRLİK: HAYVAN ÖZGÜRLEŞMESİ SORUNU MARKSİZM GELENEĞİNDE MEVCUT

ÇEVİRİ: ILGIN AKKAYA

Hayvan sömürüsünün ekonomi politik süreçlerini incelediğiniz Marksizm ve Hayvan Özgürleşmesi için 18 Tez’in yazarlarısınız. Peki sizi böylesine kendiliğinden bir ittifak halinde bir araya getiren ve bu çalışmayı üretmenizi mümkün kılan temel sorun neydi?

Devamını Oku