yeni e

iki aylık kültür sanat edebiyat dergisi

Çağdaş Sanat, Sermaye ve İktidar Soruşturması Soruları

1- Tarihsel olarak sanat ve iktidar ilişkisi hakkında neler düşünüyorsunuz?

2- Sanatta politik olan nedir? İktidar mekanizmalarına karşı, sanat bir karşı duruş ve söylem üretebilir mi? Geçmişten günümüze bunun örnekleri nelerdir?

3- Türkiye’nin gündemindeki iktidarın kültür tartışmalarının plastik sanatlardan, çağdaş sanat alanına bir yankısı, karşılığı var mı? Kültür alanının sinema, edebiyat gibi alanlarını etkileyen gerilim burada bir sonuç üretiyor mu?

4- 1980 sonrası özellikle 90’lı yıllarda sanat, piyasaya teslim oldu diyebilir miyiz? Çünkü bu yıllarda piyasanın sanata müdahalesi, kimi çevrelerce “sivilleşme” olarak karşılandı. Bu yıllarda siyasal alanda değişen ve dönüşen kimi kavramlar sanat alanında da görülüyor diyebilir miyiz?

5- Gerek yerel yönetim gerek merkezi idarenin kentleşme anlayışı açısından, gerekse sanatın üretim ve sergilenme süreçleri önceki dönemlerden farklı sorunlar/engeller ya da olanaklarla karşılaşıyor mu?

6- Sermayenin sanatla ilişkisi açısından son dönemde dikkat çekici bir yönelim, bir mecra ya da aktör değişimi söz konusu mu? Sanat eserini satın alan ya da üretimine yatırım yapan sermaye gruplarında bir değişim var mı?