yeni e

iki aylık kültür sanat edebiyat dergisi

İletişim

    İmtiyaz Sahibi: EOS İletişim Yayıncılık Rek. Org. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.

    Yazı İşleri Müdürü: Hakkı Özdal

    Yayın Kurulu: Hakkı Özdal / Ekinsu Devrim Danış / Rojhat Turgut

    Yönetim Yeri: Caferağa Mah. Moda Cad. Özgür İşhanı No: 28/53 Kadıköy / İSTANBUL

    e-posta: [email protected]