yeni e

iki aylık kültür sanat edebiyat dergisi

İletişim

    İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Muhammed Turgut

    Yayın Kurulu: Rojhat Turgut / Burak Bağçeci / Hakkı Zariç / Kübra Yeter  

    Yönetim Yeri: Caferağa Mah. Moda Cad. Özgür İşhanı No: 28/53 Kadıköy / İSTANBUL

    e-posta: [email protected]