yeni e

iki aylık kültür sanat edebiyat dergisi

ÖLÜM TANRISI GAUNAB

İLYAS TUNÇ

Leliefontein, Güney Afrika – 31 Ocak 1902

‘Beyaz Adamın Savaşı’ydı! Boerlerle İngilizlerin…

Kirli amaçları için siyahları da kullanmıştı oysa beyaz adam; Zuluları, Shangaaları, Sothoları, Swazileri, Bakgatlaları… Siper kazıcı, sığır yağmacısı, ulak, izci, keşif eri olarak… Hatta kendi yurtlarında cephelere sürüldüler, toplama kamplarına gönderildiler; hatta o toplama kamplarında kırıldı yaklaşık yirmi bin yerli; tifodan, dizanteriden, açlıktan…

1.Boer Savaşı, İngilizlerin zaferiyle sonuçlanmıştı.

Savaştan sonra siyahlara madalya verildi.

Ne tuhaf!

Onları toplama kamplarına gönderenler de İngilizlerdi!

Savaşlar katliamları da beraberinde getirir.

Manie Maritz: Boer general! Khoikhoi kabilesine mensup otuz beş yerliyi öldürttü, İngilizlere yardım ettikleri gerekçesiyle.

Leliefontein misyonerlik üssünde, 31 Ocak 1902’de.

Khoikhoilerin ölüm tanrısı Gaunab kazanmıştı; gökyüzü tanrısı Tsui’goab’a karşı…

diğer yazıları